ស្នើសុំតែងតាំង
858.283.4771

គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព


ការអនុវត្តន៍របស់យើងចំពោះភាពឯកជន

មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺមហារីកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រូស្តាត (កាលីហ្វ័រនីញ៉ាប្រូស្តា) បានបង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះដើម្បីបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះភាពឯកជន គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយល់ពីរបៀបដែលយើងប្រមូលប្រើប្រាស់ចែករំលែកនិងការពារព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលនិងជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាននៅពេលប្រើសេវាកម្មតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង (“ គេហទំព័រ”) ។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់យើងដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអ្នកមិនគួរប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬគេហទំព័ររបស់យើងទេ។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបាន

ព័ត៌មាន AGGREGATE

យើងប្រមូលនិងរក្សាទុកអាសយដ្ឋាន IP និងឈ្មោះដែនរបស់អ្នកទស្សនាទាំងអស់មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ យើងក៏តាមដានទំព័រដែលអ្នកមើលនៅក្នុងវែបសាយថ៍កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាដែលអ្នកមើលទំព័រទាំងនោះព័ត៌មានលំអិតអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើគេហទំព័រដូចជាសំណួរស្វែងរករបស់អ្នកនិងអាសយដ្ឋាន IP នៃគេហទំព័រដែលអ្នកបានប្រើភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង។ គេហទំព័រ។ ព័ត៌មានបែបនេះត្រូវបានប្រមូលផ្តុំជាមួយទិន្នន័យតាមដានពីអ្នកទស្សនាដទៃទៀតមកកាន់គេហទំព័រ។ យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសរុបនេះដើម្បីជួយយើងវាយតម្លៃពីគំរូចរាចរណ៍របស់អ្នកទស្សនានិងកែលម្អគេហទំព័រដោយធ្វើឱ្យវាកាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវ។

ព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន

យើងប្រមូលនិងរក្សាទុកព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាឈ្មោះអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនៅពេលដែលផ្តល់ជូនយើងនៅលើគេហទំព័រ។ ដោយបញ្ចូលព័ត៌មានទៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃតំបន់ទាំងនេះអ្នកផ្តល់សិទ្ធិឱ្យយើងទាក់ទងអ្នកអំពីផលិតផលក្រុមហ៊ុននិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានជ្រើសរើសដែលយើងគិតថាអាចចាប់អារម្មណ៍អ្នក។

COOKIES

គេហទំព័ររបស់យើងប្រើខូឃីស៍ឬបច្ចេកវិជ្ជាស្រដៀងគ្នាដើម្បីប្រមូលនិងរក្សាទុកព័ត៌មាននៅពេលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងឬទាក់ទងជាមួយសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន។ យើងអាចប្រមូលនិងរក្សាទុកខូឃីស៍ដែលជាឯកសារទិន្នន័យតូចៗនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ យើងប្រើខូឃីស៍ឬបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងមានភាពងាយស្រួល។ ខូឃីស៍អនុញ្ញាតឱ្យយើងសន្សំនូវចំណូលចិត្តដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើង។ ឃុកឃីជួយយើងប្រមូលទិន្នន័យចុចចរន្តអនាមិកសម្រាប់តាមដាននិន្នាការនិងលំនាំអ្នកប្រើប្រាស់។ កម្មវិធីរុករកភាគច្រើនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែប្រែការកំណត់របស់អ្នកដើម្បីទប់ស្កាត់ខូឃីស៍ទាំងស្រុងដាស់តឿនអ្នករាល់ពេលដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនឬអនុញ្ញាតឱ្យប្រើដោយគេហទំព័រដែលអ្នកជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកក៏អាចលុបខូឃីស៍ដែលផ្ទុកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកបានដែរ។ អ្នកគួរតែយល់ថាតំបន់ឬមុខងារជាក់លាក់នៅលើគេហទំព័រអាចនឹងមិនដំណើរការបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកមិនទទួលយកខូឃីស៍។

វិធីដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបាន

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសរុបដើម្បីជួយយើងវាយតម្លៃគំរូចរាចរណ៍របស់អ្នកទស្សនានិងកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើងដោយធ្វើឱ្យវាកាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវ។ ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានប្រមូលត្រូវបានប្រើដើម្បីដំណើរការសំណើដែលបានធ្វើឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានសេវាកម្មឬព័ត៌មានរបស់យើងផ្តល់ការថែរក្សាការពារអភិវឌ្ឍនិងកែលម្អសេវាកម្មឬព័ត៌មានរបស់យើងហើយទាក់ទងជាមួយអ្នក។ យើងក៏ប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងអាចប្រមូលបានដើម្បីទាក់ទងអ្នកទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍។

របៀបដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបាន

យើងនឹងមិនលក់ជួលចែកចាយឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអ្នកឬទទួលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីក្នុងគោលបំណងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេធ្វើទីផ្សារផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ពួកគេដល់អ្នក។ យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាកម្មគាំទ្រដល់យើងដូចជាម៉ាស៊ីនព្រីនធីងឬផ្ទះសំបុត្រដែលជួយយើងធ្វើទីផ្សារផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងឬអ្នកបង្កើតគេហទំព័រឬអ្នករចនាដែលជួយយើងបង្កើតនិងថែរក្សាគេហទំព័រ។ យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់យើងនិងអ្នកដែលដើរតួជាភ្នាក់ងាររបស់យើងក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នក។ យើងក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផងដែរ (ក) ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់មន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ថ្នាក់មូលដ្ឋានរដ្ឋឬសហព័ន្ធ។ (ខ) ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងនីតិវិធីតុលាការរដ្ឋបាលឬនីតិវិធីស្រដៀងគ្នាដូចជាដីកាកោះ (គ) នៅពេលដែលច្បាប់តម្រូវ។ ឬ (ឃ) ក្នុងកាលៈទេសៈពិសេសដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងខាងរាងកាយឬការគំរាមកំហែងខាងរាងកាយចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ឬអនុវត្តលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ការការពារព័ត៌មាន

ជាទៀងទាត់ប្រតិបត្តិការនិងការអនុវត្តអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញសម្រាប់ការអនុលោមតាមគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពការសម្ងាត់និងគុណភាពនៃព័ត៌មានរបស់យើង។ តម្លៃសាជីវកម្មស្តង់ដារក្រមសីលធម៌គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តរបស់យើងត្រូវបានប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីការពារព័ត៌មានអតិថិជន។ ជាទូទៅការអនុវត្តអាជីវកម្មរបស់យើងកំណត់ការចូលប្រើព័ត៌មានសម្ងាត់របស់បុគ្គលិកនិងកម្រិតការប្រើប្រាស់និងការលាតត្រដាងព័ត៌មានបែបនេះដល់បុគ្គលដែលបានអនុញ្ញាតដំណើរការនិងប្រតិបត្តិការ។ យើងអាចលាតត្រដាងព័ត៌មាននៅពេលបង្ខំឱ្យធ្វើដោយស្របច្បាប់និយាយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលយើងជឿជាក់ថាច្បាប់តម្រូវឱ្យមានឬសម្រាប់ការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើង។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដូចដែលវាអាចផ្លាស់ប្តូរពីពេលមួយទៅពេលមួយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

ភ្ជាប់ទៅស្ថានីយផ្សេង

គេហទំព័រនេះមានបណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតនោះការអនុវត្តឯកជនភាពនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតឬរបៀបដែលពួកគេប្រព្រឹត្តចំពោះព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកអានអានគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលពួកគេចូលទៅកាន់ដើម្បីកំណត់ការអនុវត្តព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុននិងអង្គការដទៃទៀត។ គោលការណ៍ភាពឯកជននេះអនុវត្តតែចំពោះប្រូតេលីហ្វ័រញ៉ានិងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

អភ័យទោស

អ្នកយល់ព្រមការពារការពារសងជំងឺចិត្តនិងកាន់កាលីហ្វ័រញ៉ាប្រូសសាខារបស់ខ្លួនមន្រ្តីនាយកនិយោជិកភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារផ្តល់សិទ្ធិអំណាចនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ពីនិងប្រឆាំងនឹងការទាមទារសកម្មភាពទាមទារការខូចខាតការខូចខាតនិងការទូទាត់រួមទាំងដោយគ្មានកំណត់សមហេតុផល ថ្លៃសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់និងគណនេយ្យដែលបណ្តាលមកពីឬចោទប្រកាន់ថាបណ្តាលមកពីការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ឬគោលការណ៍ភាពឯកជន។

ការផ្លាស់ប្តូរ

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកែប្រែឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនៅពេលណាក៏បាន។ រាល់ការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគោលការណ៍ភាពឯកជននេះមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនៅពេលប្រកាសនៅលើគេហទំព័រនេះ។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជននេះដើម្បីឱ្យអ្នកដឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពណាមួយ។ ការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍បន្តរបស់អ្នកមានន័យថាអ្នកយល់ព្រមនិងយល់ព្រមទទួលយកដោយការផ្លាស់ប្តូរការកែប្រែនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ដើម្បីភាពងាយស្រួលនិងឯកសារយោងនាពេលអនាគតកាលបរិច្ឆេទនៃកំណែនៃគោលការណ៍ភាពឯកជននេះត្រូវបានរាយខាងក្រោម។ យើងនឹងរក្សាទុកកំណែមុននៃគោលការណ៍ភាពឯកជននេះនៅក្នុងប័ណ្ណសារសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់អ្នក។

សិទ្ធិឯកជនរបស់កុមារ

យើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតំរូវការដើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់កុមារដែលប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺរណែត។ គេហទំព័រនេះមិនត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំឡើយ។ យើងមិនបានប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានដោយចេតនាពីកុមារអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំស្របតាមច្បាប់ការពារសិទ្ធិឯកជនលើអ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារឡើយ។ ប្រសិនបើយើងដឹងថាក្មេងអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំបានផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់យើងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងយើងនឹងលុបវាចេញពីឯកសាររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកជាឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់នរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំដែលអ្នកជឿថាអាចនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមកយើងសូមទាក់ទងមកយើងហើយយើងនឹងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីលុបព័ត៌មានទាំងនោះចេញពីឯកសាររបស់យើង។

អ៊ី​ម៉ែ​ល

យើងមិនអាចធានាបាននូវភាពឯកជននៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីម៉ែលទៅនិងមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាស្តុនឡើយ។ យើងមិនអាចនិងមិនផ្តល់ការធានាណាមួយដែលខ្លឹមសារនៃអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានគេស្គាល់ឬអាចចូលទៅដល់ភាគីទីបីបានឡើយ។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាំងនេះអាចត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយគ្មានចំនេះដឹងនិងការអនុញ្ញាតពីអ្នកពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឬពីគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងស្នើឱ្យអ្នកកុំប្រើអ៊ីមែលដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់យើងដែលអ្នកពិចារណាលើព័ត៌មានសម្ងាត់ឬព័ត៌មានរសើប។

ដែនកំណត់

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមថាយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ (i) ការលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលធ្វើឡើងដោយភាគីទីបីតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកឡើយ។ (ii) ការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលទទួលបានពីយើងដោយខុសច្បាប់ ឬ (iii) ការលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយចៃដន្យ។

ការជ្រើសរើស

អ្នកទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងអាចត្រូវបានផ្តល់ឱកាសដើម្បីជ្រើសរើសថាតើត្រូវប្រើព័ត៌មានរបស់ពួកគេសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់នៅចំណុចមួយដែលយើងស្នើសុំព័ត៌មាន។ ភ្ញៀវដែលមិនចង់ទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយឬព័ត៌មានអំពីឱកាសដែលយើងផ្តល់ជូនអាចជ្រើសរើសមិនទទួលការជូនដំណឹងទាំងនេះដោយទាក់ទងមកពួកយើង info@californiaprotons.com.

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរយោបល់ឬកង្វល់អំពីគោលការណ៍ឯកជននេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម info@californiaprotons.com.

ខែវិច្ឆិកា 2017