ស្នើសុំតែងតាំង
858.283.4771

លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់


ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលមានចែងនៅក្នុងឯកសារនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រព្យាបាលដោយជំងឺមហារីកប្រូតេលីហ្វ័រញ៉ាកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (“ គេហទំព័រ”) និងវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើងរួមទាំងទំព័រហ្វេសប៊ុក LinkedIn និងគេហទំព័រយូធ្យូបព្រមទាំងគេហទំព័ររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផ្សេងទៀត។ ប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ិនធឺរណែតដែលយើងបានត្រួតពិនិត្យ។ គេហទំព័រនិងវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបង្កើតជាសេវាកម្មព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងតាមអ៊ិនធឺរណែតនិងគេហទំព័រអ៊ីនធឺណេត (“ គេហទំព័រ”) ។ សូមអានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ តាមរយៈការចូលមើលឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះ។

 1. រក្សាសិទ្ធិនិងពាណិជ្ជសញ្ញា។ រាល់ឯកសារទាំងអស់ដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគេហទំព័ររួមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយកាលីហ្វ័រនីញ៉ាស្តុនឬដោយអ្នកបង្កើតឯកសារដើម។ រាល់ឯកសារទាំងអស់ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកនិង / ឬអន្តរជាតិ។ រាល់ពាណិជ្ជសញ្ញាសញ្ញាសេវាកម្មនិងនិមិត្តសញ្ញា (“ ពាណិជ្ជសញ្ញា”) ដែលមានក្នុងគេហទំព័រគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួន។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិក្នុងការប្រើពាណិជ្ជសញ្ញាណាមួយដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងទេ។ គ្មានអ្វីដែលត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងគេហទំព័រគួរតែត្រូវបានបកស្រាយថាជាការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឱ្យប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីម្ចាស់របស់វាឡើយ។ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ស៊ុមណាមួយឬប្រើមេតាឬអត្ថបទលាក់ណាមួយផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាណាមួយដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ។ អ្នកមិនអាចលុបចោលការបំភាន់ឬផ្លាស់ប្តូរការជូនដំណឹងស្របច្បាប់ណាមួយដែលបង្ហាញនៅក្នុងឬរួមជាមួយគេហទំព័រ។
 2. អាជ្ញាប័ណ្ណ។ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាប្រូផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនដកហូតបានមិនអាចផ្ទេរបាននិងមិនផ្តាច់មុខក្នុងការចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ អាជ្ញាប័ណ្ណនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងតែមួយគត់ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើនិងរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍នៃគេហទំព័រដូចដែលបានផ្តល់ដោយកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រូស្តាតតាមរបៀបដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រផ្សេងទៀតត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរឹងដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាក់លាក់ពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ានិងអ្នកកាន់សិទ្ធិដែលត្រូវអនុវត្ត។ ឧទាហរណ៍អ្នកមិនអាចថតចំលងកែប្រែផលិតឡើងវិញចែកចាយបន្តផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញផ្សាយបញ្ជូនឬធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីកាលីហ្វ័រនីញ៉ានិងអ្នកកាន់សិទ្ធិអនុវត្ត។ កាលីហ្វ័រនីញ៉ាគ្មានវិធីណាដែលតំណាងឬធានាថាការប្រើប្រាស់សម្ភារៈណាមួយដែលបានបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រមិនរំលោភលើសិទ្ធិរបស់តតីយភាគីឡើយ។
 3. តំណខ្ពស់។ អ្នកមិនអាចប្រើភ្ជាប់ឬដាក់មាតិកាអត្ថបទណាមួយដែលបានបញ្ចូលក្នុងវេបសាយតាមរបៀបដែលអាចបង្កឱ្យមានការភាន់ច្រឡំទាក់ទងនឹងប្រភពដើមប្រភពដើមទំនាក់ទំនងការចូលរួមសមាគមការឧបត្ថម្ភខ្លឹមសារបែបនេះ។ សូមកត់សម្គាល់ថាខ្លឹមសារដែលបានបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រអាចត្រូវបានភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀតរបស់ភាគីទីបីដែលអាចមានលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នា។ សូមយោងលើគេហទំព័រទាំងនោះសម្រាប់ព័ត៌មានសមរម្យ។ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាស្តុនមិនបានពិនិត្យមើលគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ទាំងនេះទេហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារឬភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាឡើយ។
 4. ការបដិសេធជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រ។ ព័ត៌មានដែលបានបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មាននិងការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះ។ គ្មានគេហទំព័រណាមួយឬអ្វីៗដែលទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះត្រូវបានបម្រុងទុកជាដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តហើយក៏មិនគួរត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដំបូន្មានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឬការព្យាបាលក្រៅពីការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញដែលមានសមត្ថភាព។ វេបសាយមិនមានបំណងបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំងឺទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬកង្វល់អំពីសុខភាពរបស់អ្នកសូមទាក់ទងគ្រូពេទ្យឬអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។ កុំព្រងើយកន្តើយមិនស្វែងរកឬពន្យាពេលក្នុងការស្វែងរកដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តជំនាញដោយសារតែគេហទំព័ររឺព័ត៌មានដែលមានក្នុងគេហទំព័រ។ គេហទំព័រនិងព័ត៌មានណាមួយដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងគេហទំព័រមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់ឬការរកឃើញខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តការព្យាបាលឬការព្យាបាលផ្នែកវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងច្បាប់ណាមួយឡើយ។
 5. ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវនិងការមិនរាប់បញ្ចូលនៃការធានា។ គេហទំព័រត្រូវបានផ្តល់ជូនលើ“ អេសអេស” និង“ អាចប្រើបាន” មូលដ្ឋានគ្រឹះនិងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះហានិភ័យរបស់អ្នក។ ម្ចាស់កាលីហ្វ័រញ៉ាមិនផ្តល់ការធានាការលើកកំពស់ឬការអនុវត្តន៍ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬប្រភពធនធានដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនិងការធានាអំពីធនធានឬធនធានដែលអាចទទួលយកបានឡើយ។ គ្មានការបង្កើត។ កម្មវិធីកាលីហ្វ័រនីញ៉ាមិនផ្តល់ការទទួលខុសត្រូវការធានាការធានាឬការធានាទាក់ទងទៅនឹងភាពត្រឹមត្រូវការទទួលខុសត្រូវការស្ទាបស្ទង់ឬការទំនាក់ទំនងរបស់គេហទំព័រ។ កាលីហ្វ័រនីញ៉ាបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការខូចខាតណាមួយរឺភាពមិនស្មោះត្រង់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បរិក្ខាក្រុមហ៊ុនឬអ្នកមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតពីការចូលប្រើរបស់អ្នករឺប្រើប្រាស់ចំនុចណាមួយនៃគេហទំព័រ។

  ចំពោះសិទ្ធិផ្តាច់មុខដោយច្បាប់កាលីហ្វ័រនីញ៉ាមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគ្រាសណាមួយដោយផ្អែកលើការវិនិយោគធនធានធម្មជាតិការរុករករ៉ែការជីកយករ៉ែឬការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលមានសក្តានុពលក្នុងការវិនិយោគឬការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន។ វិធីណាមួយដល់គេហទំព័រឬមាតិការឬព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនឬតាមរយៈគេហទំព័រតាមរយៈការរាប់បញ្ចូលទាំងការបាត់បង់ទិន្នន័យដែលអាចទទួលយកបានឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬខាតបង់ប្រាក់ចំណេញឬប្រាក់ចំណេញទោះបីមានសិទ្ធិចូលនិវត្តន៍តាមរយៈអ៊ីនធឺណេតក៏ដោយ។ ភាពអាចទទួលយកបាន។

 6. ការសងជំងឺចិត្ត។ អ្នកយល់ព្រមសងជំងឺចិត្តកាដូកាលីហ្វ័រញ៉ានិងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយរបស់យើងនិងអ្នកស្នងរាជ្យប្រគល់ឬអាជ្ញាប័ណ្ណរួមជាមួយមន្រ្តីនាយកនិងនិយោជិកណាមួយរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការខូចខាតការខាតបង់បំណុលការវិនិច្ឆ័យការចំណាយឬចំណាយនានា (រួមទាំង ថ្លៃឈ្នួលនិងការចំណាយរបស់មេធាវីសមហេតុផលដែលកើតឡើងពីឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬការរំលោភឬការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះ។
 7. ការទំនាក់ទំនងដោយអ្នក។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងឬសម្ភារៈណាមួយដែលអ្នកបញ្ជូនមកក្នុងការប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់អ្នករួមមានទិន្នន័យសំណួរយោបល់ការផ្តល់យោបល់ឬលក្ខណៈផ្សេងទៀតហើយត្រូវបានចាត់ទុកជាការមិនសម្ងាត់និងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិនិងមិនបង្កើតទំនាក់ទំនងគ្លីនិករវាងយើងឬបុព្វហេតុឡើយ។ កាដូរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដើម្បីបង្កើតឬរក្សាទុកព័ត៌មានវេជ្ជសាស្រ្តណាមួយរបស់អ្នក។ អ្វីដែលអ្នកបញ្ជូនឬបិទផ្សាយក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រូស្តាតហើយអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងណាមួយ។ អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបញ្ជូនឬបញ្ជូនទៅប្រូតេលីហ្វ័រនីញ៉ានូវការទំនាក់ទំនងឬមាតិកាណាមួយដែលរំលោភឬរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាប្រូស្តាតមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួរទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសុខភាពជាក់លាក់ទេ។ អ្នកគួរតែដឹងអំពីហានិភ័យសុវត្ថិភាពទូទៅនៃការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមបណ្តាញសាធារណៈហើយយើងមិនអាចធានាថាព័ត៌មានទាំងនេះនឹងត្រូវរក្សាទុកជាឯកជនឡើយ។
 8. ភាពឯកជន។ គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាពន្យល់អំពីវិធីដែលយើងព្យាបាលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងអ្នកយល់ព្រមថាកាតុកាលីហ្វ័រញ៉ាអាចប្រើទិន្នន័យបែបនេះដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
 9. ច្បាប់និងយុត្តាធិការដែលអាចអនុវត្តបាន។ តាមរយៈការចូលមើលឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមថាល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់និងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងសម្រាប់គោលបំណងទាំងអស់នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋញូវយ៉កដោយមិនគិតពីគោលការណ៍នៃជម្លោះច្បាប់ហើយណាមួយ សកម្មភាពផ្អែកលើឬចោទប្រកាន់ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះត្រូវតែយកទៅតុលាការរដ្ឋឬតុលាការសហព័ន្ធដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋញូវយ៉ក។ លើសពីនេះទៀតអ្នកយល់ព្រមដាក់ជូននិងលះបង់សិទ្ធិណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងយុត្តាធិការផ្ទាល់ខ្លួននិងទីកន្លែងនៃតុលាការបែបនេះ។
 10. ការផ្លាស់ប្តូរ។ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ារក្សាសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកែប្រែនិងបំពេញបន្ថែមព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រនៅពេលណាក៏បាន។ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ារក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់និងគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើងគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន រាល់ការផ្លាស់ប្តូរល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗនៅពេលប្រកាសនៅលើគេហទំព័រ។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះដើម្បីឱ្យអ្នកដឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ អ្នកយល់ព្រមថាការបន្តប្រើប្រាស់និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកគឺជាការទទួលយកការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នក។
 11. ទូទៅ។ ប្រសិនបើបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ត្រូវបានរកឃើញថាមិនមានសុពលភាពដោយតុលាការមានយុត្តាធិការបន្ទាប់មកភាពគ្មានសុពលភាពនៃបទប្បញ្ញត្តិនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពនៃបទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសល់នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមាននិងមានប្រសិទ្ធិភាព។ គ្មានការបរាជ័យឬការពន្យាពេលដោយកាលីហ្វ័រនីញ៉ាស្តុនក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិឬសំណងណាមួយក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះធ្វើជាការលះបង់សិទ្ធិឬសំណងនោះទេ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នកនិងប្រូតេលីហ្វ័រញ៉ាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។