858.283.4771
Октомври 2018

Lifeивотот, максимизиран Како млад студент по медицина, кој сè уште го наоѓаше мојот пат, случајната промена на настаните ме наведе од мојот првичен план за проучување на дијагностичка радиологија, кон голем интерес наместо за онкологија на зрачење. Аплицирав за онкологија на зрачење