858.283.4771
ноември 2018

Сила да се носи Носам многу капи тука во калифорниски протони, но мојата главна улога е медицински кодер. Што значи ова е дека ги кодирам процедурите и кодовите за дијагностицирање и осигурам дека сè и секој е