858.283.4771
Борбени зборови
Блог со протонска терапија за надеж, лекување и моќ за надминување.

Сила да се носи Носам многу капи тука во калифорниски протони, но мојата главна улога е медицински кодер. Што значи ова е дека ги кодирам процедурите и кодовите за дијагностицирање и осигурам дека сè и секој е

Lifeивотот, максимизиран Како млад студент по медицина, кој сè уште го наоѓаше мојот пат, случајната промена на настаните ме наведе од мојот првичен план за проучување на дијагностичка радиологија, кон голем интерес наместо за онкологија на зрачење. Аплицирав за онкологија на зрачење