858.283.4771
Здрави рецепти

Кетрин Холи Рец, РД, ОНЦ, нашиот регистриран диететичар, состави неколку здрави рецепти за пациенти подложени на протонска терапија која вклучува храна за да им помогне на пациентите да се чувствуваат најдобро за време на третманот. Некои од нејзините омилени рецепти што треба да се вклучат во исхраната со протонска терапија на пациентот вклучуваат:

Дали е протонска терапија соодветна за вас? Разговарајте за вашите опции.