858.283.4771
Зошто нас / Д-р Даниел Симпсон

Д-р Даниел Симпсон
Онколог за зрачење

Ние сме тука за вас

Назначување за книги

Д-р Симпсон користи различни внимателно насочени, високи дози на зрачење енергија да се уништи или ги оштетуваат клетките на ракот.

Д-р Симпсон е доцент на Катедрата за радијациона медицина и применети науки на УК, Сан Диего, Факултет за медицина. Тој им наредува на студенти по медицина и жители и учествува во истражувања насочени кон новите техники за сликање, имунотерапија, водена со радиотерапија и адаптивна радиотерапија. Тој има коавторство на многу рецензирани статии, реферати и поглавја од книги, а неговата работа е објавена во списанија, како што се списанието на Националниот институт за карцином, орална онкологија и Меѓународниот весник на радијациона онкологија - биологија - физика.

Специјалитет Невролошки, Гастроинтестинални, црниот дроб
степени УК, Медицински факултет во Сан Диего