858.283.4771
Зошто нас / Д-р Параг Санџви

Д-р Параг Санџви
Онколог за зрачење

Ние сме тука за вас

Назначување за книги

Како вонреден професор на Катедрата за радијациона медицина и применети науки во УЗ Сан Диего Медицинскиот факултет, истражувањето на д-р Сангви ги разгледува начините за употреба на терапија со зрачење за подобрување на удобноста и опстанокот на лицата со карцином.

Д-р Сангви е овластен онколог за зрачење овластен одбор и директор на Клиничките онколошки услуги на клинички зрачење на УК Сан Диего, кој го надгледува табла за тумори на лимфоми. Тој е исто така главен оддел на тимот за третман на рак на крв и служи на тимовите за заболување за лекување на рак на глава и вратот и тумори на мозокот. Д-р Sanghvi разви техника за употреба на длабински инспиративни задржувачки здив (DIBH) за намалување на несаканите ефекти на лицата со лимфом кои се подложени на медијастинална ирадијација.

Специјалитет Неврологик, глава и врат, лимфом
степени Медицински колеџ на Грузија
обука Сертифициран од Американскиот одбор за радиологија, радијациона онкологија