858.283.4771

Politika e Privatësisë


Angazhimi ynë për privatësinë

Qendra e Terapisë së Kancerit të Protoneve në Kaliforni (California Protons) ka zhvilluar dhe zbatuar këto politika për të demonstruar përkushtimin e saj ndaj intimitetit. Kjo politikë e privatësisë është krijuar për t'ju ndihmuar të kuptoni se si mbledhim, përdorim, ndajmë dhe ruajmë informacionin që mbledhim dhe t'ju ndihmojmë në marrjen e vendimeve të informuara kur përdorni shërbime përmes Uebfaqes tonë ("Faqja").

Duke përdorur sitin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit tonë siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë. Nëse nuk pajtoheni me të gjitha kushtet e kësaj Politike të Privatësisë, nuk duhet të përdorni shërbimet tona ose Sajtin.

INFORMACIONI T COL MBIJENI

INFORMATA AGJREGJIKE

Ne mbledhim automatikisht dhe ruajmë adresën IP dhe emrat e domain -ëve të të gjithë vizitorëve në sitin tonë. Ne gjithashtu gjurmojmë faqet që shihni brenda faqes, datën dhe kohën kur i shihni ato faqe, detajet se si e përdorni sitin, siç janë pyetjet tuaja të kërkimit dhe adresën IP të faqes në internet që keni përdorur për t'u lidhur direkt me tonë Site. Një informacion i tillë grumbullohet me përcjelljen e të dhënave nga vizitorët e tjerë në sit. Ne përdorim këtë informacion të përgjithshëm për të na ndihmuar të vlerësojmë modelet e trafikut të vizitorëve dhe të përmirësojmë sitin duke e bërë atë më të përgjegjshëm ndaj nevojave të vizitorëve.

INFORMACIONET PERSONALE T ID IDENTIFIKUARA

Ne mbledhim dhe ruajmë informacione të identifikueshme personalisht, siç janë emri, adresa, numri i telefonit dhe adresa e emailit kur na jepen në sit. Duke futur informacione në cilëndo nga këto fusha, ju na jepni leje të kontaktojmë me ju në lidhje me produktet, kompanitë dhe ngjarjet e zgjedhura për të cilat ne mendojmë se mund t'ju interesojnë.

Cookies

Siti ynë përdor cookie ose teknologji të ngjashme për të mbledhur dhe ruajtur informacione kur vizitoni sitin tonë ose bashkëveproni me shërbimet që ne ofrojmë. Ne mund të mbledhim dhe ruajmë cookie-t, të cilat janë skedarë të vegjël të të dhënave, në mënyrë lokale në pajisjen tuaj. Ne përdorim cookie-t ose teknologji të ngjashme për ta bërë më të lehtë vizitën e sitit tonë. Cookies na lejojnë të kursejmë preferencat që na jep. Cookies na ndihmojnë të mbledhim të dhëna anonime të klikimeve për të ndjekur trendet dhe modelet e përdoruesit. Shumica e shfletuesve ju lejojnë të modifikoni cilësimet tuaja për të bllokuar tërësisht cookie-t, ju paralajmërojnë sa herë që dërgohen, ose lejoni përdorimin e tyre vetëm nga ato faqe interneti që zgjidhni. Ju gjithashtu mund të fshini cookie-t që janë ruajtur aktualisht në pajisjen tuaj. Ju duhet të kuptoni që zona të caktuara ose funksionalitete në sit mund të mos funksionojnë siç duhet nëse vendosni shfletuesin tuaj të mos pranojë cookie-t.

SI T US PRDORIMI INFORMACIONIT T WE MBETOJM

Ne përdorim informacione të përgjithshme për të na ndihmuar të vlerësojmë modelet e trafikut të vizitorëve dhe të përmirësojmë sitin tonë duke e bërë atë më të përgjegjshëm ndaj nevojave të vizitorëve. Informacioni i identifikueshëm personalisht që mbledhim përdoret për të përpunuar kërkesat e bëra në faqen tonë, për të mundësuar hyrjen tuaj në shërbimet ose informacionin tonë, sigurimin, mirëmbajtjen, mbrojtjen, zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve ose informacioneve tona, dhe komunikimit me ju. Ne gjithashtu përdorim informacione të identifikueshme personalisht që mbledhim për t'ju kontaktuar në lidhje me produktet dhe shërbimet tona që mund të jenë me interes për ju.

SI T SH SHPRNIJON INFORMACIONIN T COL MBIJENJM

Ne nuk do të shesim, marrësh me qira, ndajmë, ose përndryshe të zbulojmë ndonjë informacion të identifikueshëm personalisht të siguruar nga ju ose të marrë përmes përdorimit tuaj të faqes tek ndonjë palë e tretë me qëllim që t'i lejoni ata të tregtojnë produktet ose shërbimet e tyre për ju. Ne mund t'i zbulojmë informacionet tuaja për kompanitë që ofrojnë shërbime mbështetëse për ne, të tilla si printera ose shtëpi postare që na ndihmojnë të tregtojmë produktet ose shërbimet tona, ose hostet në internet ose projektuesit që na ndihmojnë të krijojmë dhe mirëmbajmë sitin. Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj personalisht të identifikueshëm për cilindo nga entitetet tona të lidhura dhe ata që veprojnë si agjentët tanë në ofrimin e shërbimeve tona për ju. Ne gjithashtu mund të zbulojmë informacionin tuaj personal: (a) në përgjigje të kërkesave nga zyrtarët lokalë, shtetërorë ose federalë të zbatimit të ligjit; (b) në përgjigje të çdo procesi gjyqësor, administrativ ose të ngjashëm, siç është kërkesa; (c) kur kërkohet me ligj; ose (d) në rrethana të veçanta të tilla si përgjigje ndaj një kërcënimi fizik ose kërcënimit fizik të perceptuar për ndonjë individ ose për të zbatuar Kushtet e Përdorimit të kësaj faqe.

MBROJTJA E INFORMACIONIT

Periodikisht, operacionet dhe praktikat tona të biznesit shqyrtohen për pajtueshmëri me politikat dhe procedurat që rregullojnë sigurinë, konfidencialitetin dhe cilësinë e informacionit tonë. Vlerat e korporatave, standardet etike, politikat dhe praktikat tona janë të angazhuara për mbrojtjen e informacionit të klientit. Në përgjithësi, praktikat tona të biznesit kufizojnë qasjen e punonjësve në informacione konfidenciale dhe kufizojnë përdorimin dhe zbulimin e këtyre informacioneve tek personat, proceset dhe transaksionet e autorizuara. Ne mund të zbulojmë informacione kur detyrohen të bëjnë një gjë të tillë, me fjalë të tjera, kur ne, me mirëbesim, besojmë se ligji e kërkon atë ose për mbrojtjen e të drejtave tona ligjore.

KUSHTET E PËRDORIMIT

Kushtet e përdorimit të Protoneve në Kaliforni, pasi mund të ndryshojnë herë pas here, këtu përfshihen si pjesë e kësaj politike të privatësisë.

Lidhje me faqet e tjera

Kjo faqe përmban lidhje me uebfaqe të tjera. Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e atyre faqeve të tjera të Internetit, praktikat e privatësisë së faqeve të tjera të Internetit, ose se si ata trajtojnë informacionin rreth përdoruesve të tyre. Ne rekomandojmë që vizitorët të lexojnë politikat e intimitetit të faqeve të tjera të internetit që ata vizitojnë për të përcaktuar praktikat e informacionit të ndërmarrjeve dhe organizatave të tjera. Kjo politikë e privatësisë vlen vetëm për Protonet e Kalifornisë dhe përdorimin tuaj të sitit.

zhdëmtim

Ju pranoni të mbroni, dëmshpërbloni dhe të mbani Protonet e Kalifornisë, bashkëpunëtorët e tij, oficerët, drejtorët, punonjësit, agjentët, licencuesit dhe furnitorët e padëmshëm nga dhe kundër çdo pretendimi, veprimi, kërkese, dëmshpërblimi, detyrimet dhe vendbanimet, përfshirë, pa kufizim, të arsyeshëm tarifat ligjore dhe të kontabilitetit që rrjedhin ose pretendohet se vijnë nga shkelja e kushteve të përdorimit ose politikës së privatësisë.

NDRYSHIMET

Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë, modifikojmë ose azhurnojmë këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë. Do ndryshim, modifikim ose azhurnim në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive menjëherë pas postimit në këtë sit. Ne ju inkurajojmë të rishikoni këtë Politikë të Privatësisë në mënyrë që të jeni të vetëdijshëm për çdo ndryshim, modifikim ose azhurnim. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i faqes do të thotë që ju të pranoni dhe pranoni të bindeni nga ato ndryshime, modifikime dhe azhurnime. Për lehtësinë tuaj dhe referencën tuaj në të ardhmen, data e versionit të kësaj politike të privatësisë është renditur më poshtë. Ne do t'i ruajmë versionet e mëparshme të kësaj Politike të Privatësisë në një arkiv për shqyrtimin tuaj.

PRIVACIA E FILMIJS

Ne jemi të ndjeshëm ndaj nevojës për të mbrojtur privatësinë e fëmijëve që përdorin Internetin. Sajti nuk ka për qëllim ose drejtuar fëmijëve nën moshën 13. Ne nuk mbledhim me vetëdije informacione të identifikueshme personalisht nga fëmijët nën moshën 13 vjeç, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Intimitetit të Fëmijëve në Internet. Nëse bëhemi të vetëdijshëm që një fëmijë nën moshën 13 vjeç ka siguruar informacion personalisht të identifikueshëm përmes Sajtit tonë, ne do t'i fshijmë ato nga skedarët tanë. Nëse jeni prind ose kujdestar ligjor i dikujt nën moshën 13 vjeç, për të cilin besoni se mund të keni dërguar informacione personale tek ne, ju lutemi na kontaktoni dhe ne do të ndërmarrim hapat e duhur për të fshirë informacionin e tillë nga skedarët tanë.

EMAIL

Ne nuk mund të sigurojmë plotësisht privatësinë e komunikimeve me email në dhe nga Protonet e Kalifornisë. Ne nuk mund dhe nuk sigurojmë asnjë garanci që përmbajtja e emailit tuaj nuk do të bëhet e njohur ose e arritshme për palët e treta. Këto komunikime mund të përgjohen pa dijeninë tuaj dhe lejen ndërsa jeni duke kaluar në ose nga Sajti ynë. Ne sugjerojmë që të mos përdorni email për të na dhënë informacione që ju i konsideroni informacion konfidencial ose të ndjeshëm.

KUFIZIMET

Duke përdorur sitin, ju pranoni që ne nuk jemi përgjegjës për (i) çdo zbulim të informacionit tuaj personal të bërë nga ju një palë e tretë përmes përdorimit tuaj të sitit; (ii) çdo zbulim i informacionit tuaj personal të marrë ilegalisht nga ne; ose (iii) çdo zbulim aksidental i informacionit tuaj personal të bërë nga ne.

ZGJEDHJA

Vizitorëve në sitin tonë mund t'u jepet mundësia të zgjedhin nëse informacionet e tyre përdoren për qëllime të caktuara në një pikë ku ne kërkojmë informacionin. Vizitorët që nuk dëshirojnë të marrin promovimet ose informacionin tonë rreth mundësive që ne ofrojmë mund të zgjedhin të mos marrin këto njoftime duke na kontaktuar në info@californiaprotons.com.

INFORMACION KONTAKTONI

Nëse keni ndonjë pyetje, komente ose shqetësim në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni në info@californiaprotons.com.

nëntor 2017