858.283.4771

Patient Seminar/Tour


Mangyaring sumali sa amin para sa isang libreng seminar at tour ng California Protons Cancer Therapy Center. Ang isang radiation oncologist ay magpapaliwanag kung ano ang proton therapy, at kung paano namin ito ginagamit upang gamutin ang iba't ibang mga tumor. Ang isang dating pasyente ay magbabahagi ng kanyang kuwento tungkol sa kanilang paggamot, at pagkatapos ay maglilibot ang mga dadalo sa silid ng paggamot. Ang ilan sa mga miyembro ng aming koponan ay magagamit upang sagutin ang iyong mga katanungan.

Limitado ang espasyo kaya kailangan ang pagpaparehistro sa pamamagitan ng pagtawag sa amin sa 858-549-7400.

Mga Paparating na Seminar:

10 am to Noon

Huwebes, Marso 23, 2023