858.283.4771
Chi nhánh

Là một trung tâm khu vực, Trung tâm trị liệu ung thư Protons California làm việc với các bệnh nhân từ tất cả các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên khắp San Diego và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt tự hào về các chi nhánh mà chúng tôi đã thành lập với một số hệ thống chăm sóc sức khỏe có uy tín.

Những liên kết này cho phép chúng tôi cung cấp nhiều quyền truy cập hơn vào điều trị bằng liệu pháp proton cứu người và tham gia vào các thử nghiệm và nghiên cứu lâm sàng rất cần thiết.

Chúng tôi tự hào được liên kết với Mạng lưới Ung thư Sức khỏe UC San Diego. UC San Diego (UCSD) Health là nhà của Trung tâm Ung thư Moores nổi tiếng - một trong số rất ít trung tâm ung thư toàn diện do Viện Ung thư Quốc gia chỉ định ở Hoa Kỳ. Đáng chú ý không kém, UC San Diego (UCSD) Health thường xuyên nhận được số tiền tài trợ cao nhất cho nghiên cứu y tế từ Viện sức khỏe quốc gia và có hàng trăm thử nghiệm lâm sàng được tiến hành bất cứ lúc nào.

Bệnh viện Rady Children-San Diego là một cơ sở chăm sóc trẻ em 524 giường, cung cấp nguồn dịch vụ y tế nhi khoa toàn diện lớn nhất ở San Diego, phía nam quận Riverside và Imperial. Rady Children là bệnh viện duy nhất trong khu vực San Diego dành riêng cho chăm sóc sức khỏe nhi khoa và là trung tâm chấn thương nhi được chỉ định duy nhất trong khu vực. Chương trình ung thư nhi khoa tại Rady Children luôn được xếp vào hàng tốt nhất trong cả nước US News & World Report.