858.283.4771

Chính sách bảo mật


CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ RIÊNG TƯ

Trung tâm trị liệu ung thư Protons California (Protons California) đã phát triển và thực hiện các chính sách này để thể hiện cam kết của mình đối với quyền riêng tư. Chính sách quyền riêng tư này được thiết kế để hỗ trợ bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi sử dụng dịch vụ thông qua trang web của chúng tôi (Trang web trực tuyến).

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này, bạn không nên sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc Trang web.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

THÔNG TIN TUYỆT VỜI

Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ địa chỉ IP và tên miền của tất cả khách truy cập vào Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng theo dõi các trang bạn xem trong Trang web, ngày và giờ bạn xem các trang đó, chi tiết về cách bạn sử dụng Trang, như truy vấn tìm kiếm của bạn và địa chỉ IP của trang Web bạn đã sử dụng để liên kết trực tiếp với chúng tôi Địa điểm. Thông tin như vậy được tổng hợp với dữ liệu theo dõi từ những khách truy cập khác vào Trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp này để giúp chúng tôi đánh giá các mẫu lưu lượng truy cập và cải thiện Trang web bằng cách làm cho nó phản ứng nhanh hơn với nhu cầu của khách truy cập.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn khi được cung cấp cho chúng tôi trên Trang web. Bằng cách nhập thông tin vào bất kỳ một trong những lĩnh vực này, bạn cấp cho chúng tôi quyền liên hệ với bạn về các sản phẩm, công ty và sự kiện được chọn mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

COOKIES

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi hoặc tương tác với các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ cookie, là các tệp dữ liệu nhỏ, cục bộ trên thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để giúp truy cập Trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Cookies cho phép chúng tôi lưu các tùy chọn bạn cung cấp cho chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi thu thập dữ liệu nhấp chuột ẩn danh để theo dõi xu hướng và mẫu của người dùng. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn sửa đổi cài đặt của mình để chặn hoàn toàn cookie, cảnh báo bạn mỗi khi chúng được gửi hoặc chỉ cho phép chúng sử dụng bởi những trang web bạn chọn. Bạn cũng có thể xóa cookie hiện đang được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn nên hiểu rằng một số khu vực hoặc chức năng nhất định trên Trang web có thể không hoạt động đúng nếu bạn đặt trình duyệt của mình không chấp nhận cookie.

CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU

Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp để giúp chúng tôi đánh giá các mẫu lưu lượng truy cập và cải thiện Trang web của chúng tôi bằng cách làm cho nó phản ứng nhanh hơn với nhu cầu của khách truy cập. Thông tin nhận dạng cá nhân chúng tôi thu thập được sử dụng để xử lý các yêu cầu được thực hiện trên Trang web của chúng tôi, cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ hoặc thông tin của chúng tôi, cung cấp, duy trì, bảo vệ, phát triển và cải thiện dịch vụ hoặc thông tin của chúng tôi và liên lạc với bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập để liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể khiến bạn quan tâm.

CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU

Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê, chia sẻ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào do bạn cung cấp hoặc có được thông qua việc bạn sử dụng Trang web cho bất kỳ bên thứ ba nào nhằm mục đích cho phép họ tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho chúng tôi như máy in hoặc nhà gửi thư giúp chúng tôi tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc máy chủ hoặc nhà thiết kế web giúp chúng tôi tạo và duy trì Trang web. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ thực thể liên kết nào của chúng tôi và những người đóng vai trò là đại lý của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn: (a) để đáp lại yêu cầu từ các quan chức thực thi pháp luật địa phương, tiểu bang hoặc liên bang; (b) để đáp ứng với bất kỳ thủ tục tố tụng tư pháp, hành chính hoặc tương tự như trát đòi hầu tòa; (c) khi pháp luật yêu cầu; hoặc (d) trong các trường hợp đặc biệt như phản ứng với mối đe dọa vật lý hoặc nhận thấy mối đe dọa vật lý đối với bất kỳ cá nhân nào hoặc để thực thi Điều khoản sử dụng của Trang web này.

BẢO VỆ THÔNG TIN

Định kỳ, các hoạt động và thực tiễn kinh doanh của chúng tôi được xem xét để tuân thủ các chính sách và quy trình quản lý bảo mật, bảo mật và chất lượng thông tin của chúng tôi. Các giá trị doanh nghiệp, tiêu chuẩn đạo đức, chính sách và thực tiễn của chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng. Nói chung, các hoạt động kinh doanh của chúng tôi giới hạn quyền truy cập của nhân viên vào thông tin bí mật và giới hạn việc sử dụng và tiết lộ thông tin đó cho người, quy trình và giao dịch được ủy quyền. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi bị buộc phải làm như vậy một cách hợp pháp, nói cách khác, khi chúng tôi, với thiện chí, tin rằng luật pháp yêu cầu hoặc để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng của Protons California, vì đôi khi nó có thể thay đổi, được kết hợp như một phần của Chính sách quyền riêng tư này.

LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG KHÁC

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác đó, các quy tắc thực hành quyền riêng tư của các trang web khác đó hoặc cách họ đối xử với thông tin về người dùng của họ. Chúng tôi khuyên khách truy cập nên đọc chính sách quyền riêng tư của các trang web khác mà họ truy cập để xác định thông lệ của các công ty và tổ chức khác. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho Proton California và việc bạn sử dụng Trang web.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ California Protons, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của nó vô hại từ và chống lại mọi khiếu nại, hành động, yêu cầu, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và giải quyết bao gồm, nhưng không giới hạn, hợp lý phí pháp lý và kế toán phát sinh từ hoặc bị cáo buộc là do bạn vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách quyền riêng tư.

THAY ĐỔI

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này đều có hiệu lực ngay khi đăng trên Trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này để bạn biết về bất kỳ thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi, sửa đổi và cập nhật đó. Để thuận tiện cho bạn và tham khảo trong tương lai, ngày của phiên bản Chính sách bảo mật này được liệt kê bên dưới. Chúng tôi sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách quyền riêng tư này trong kho lưu trữ để bạn xem xét.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Chúng tôi nhạy cảm với nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em sử dụng Internet. Trang web này không dành cho hoặc hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi phù hợp với Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Nếu chúng tôi biết rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa nó khỏi các tệp của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của một người dưới 13 tuổi mà bạn tin rằng có thể đã gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để xóa thông tin đó khỏi các tệp của chúng tôi.

E-MAIL

Chúng tôi hoàn toàn không thể đảm bảo quyền riêng tư của các liên lạc qua email đến và từ California Protons. Chúng tôi không thể và không cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào rằng nội dung email của bạn sẽ không được các bên thứ ba biết đến hoặc truy cập được. Các thông tin liên lạc này có thể bị chặn mà không có kiến ​​thức và sự cho phép của bạn trong khi quá cảnh đến hoặc từ Trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng email để cung cấp thông tin cho chúng tôi rằng bạn xem xét thông tin bí mật hoặc nhạy cảm.

GIỚI HẠN

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho (i) bất kỳ tiết lộ thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba thông qua việc bạn sử dụng Trang web; (ii) bất kỳ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn thu được bất hợp pháp từ chúng tôi; hoặc (iii) bất kỳ tiết lộ ngẫu nhiên nào về thông tin cá nhân của bạn được thực hiện bởi chúng tôi.

CHOICE

Khách truy cập vào Trang web của chúng tôi có thể có cơ hội lựa chọn có sử dụng thông tin của họ cho các mục đích nhất định tại điểm chúng tôi yêu cầu thông tin hay không. Khách truy cập không muốn nhận khuyến mãi hoặc thông tin về các cơ hội chúng tôi cung cấp có thể chọn không nhận các thông báo này bằng cách liên hệ với chúng tôi tại info@californiaprotons.com.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến ​​hoặc quan tâm nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@californiaprotons.com.

Tháng Mười Một 2017