858.283.4771
Lý Do Chọn V.I. / Ajay Sandhu, MD

Ajay Sandhu, MD
Bác sĩ ung thư bức xạ

chúng tôi ở đây vì bạn

Đặt lịch hẹn

Bác sĩ Sandhu là một bác sĩ chuyên khoa ung thư được chứng nhận bởi hội đồng quản trị, người đã công bố rộng rãi về nhiều chủ đề liên quan đến ứng dụng lâm sàng của bức xạ và các phương thức khác trong điều trị ung thư.

Bác sĩ Sandhu là giám đốc y khoa của Khoa Y học Bức xạ và Khoa học Ứng dụng tại Trường Y khoa UC San Diego. Ông cũng phục vụ như một điều tra viên tại UC San Diego cho Nhóm Ung thư trị liệu phóng xạ (RTOG), một nhóm hợp tác quốc gia tập trung vào các thử nghiệm lâm sàng trong ung thư học bức xạ.

Đặc biệt Sarcoma (Xương & Mô mềm), Phổi, Tiết niệu
Độ Viện nghiên cứu & giáo dục y khoa sau đại học
Hội thảo Được chứng nhận bởi Hội đồng X quang, Ung thư Bức xạ Hoa Kỳ