858.283.4771
Lý Do Chọn V.I. / Daniel Simpson, MD

Daniel Simpson, MD
Bác sĩ ung thư bức xạ

chúng tôi ở đây vì bạn

Đặt lịch hẹn

Tiến sĩ Simpson sử dụng nhiều loại năng lượng bức xạ được nhắm mục tiêu cẩn thận, liều cao để tiêu diệt hoặc phá hủy các tế bào ung thư.

Tiến sĩ Simpson là trợ lý giáo sư tại Khoa Y học Bức xạ và Khoa học Ứng dụng tại Trường Y khoa UC San Diego. Ông hướng dẫn sinh viên y khoa và cư dân và tham gia nghiên cứu tập trung vào các kỹ thuật hình ảnh mới, liệu pháp miễn dịch, xạ trị hướng dẫn bằng hình ảnh và xạ trị thích ứng. Ông là đồng tác giả của nhiều bài báo, bài tóm tắt và chương sách, và tác phẩm của ông đã được xuất bản trên các tạp chí như Tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia, Ung thư miệng và Tạp chí Quốc tế về Ung thư - Sinh học - Vật lý.

Đặc biệt Thần kinh, đường tiêu hóa, gan
Độ Trường Y UC San Diego